Nakon utvrđivanja kvoruma, na sjednici održanoj 19. prosinca 2019. Zakladni odbor Zaklade Dr. Ljerka Markić-Čučuković, jednoglasno je odlučio o dobitniku nagrade za knjižnicu, ustanovu, udrugu i pojedinca, koji promiču knjižničarsku struku i bibliotekarstvo općenito. Nagradu je dobilo Zagrebačko knjižničarsko društvo za ZKD forum s niže navedenim obrazloženjem.

Nagrada Zaklade Dr. Ljerka Markić-Čučuković za knjižnicu, ustanovu, udrugu i pojedinaca, koji promiču knjižničarsku struku i bibliotekarstvo općenito u 2019. dodjeljuje se Zagrebačkom knjižničarskom društvu (ZKD) za program ZKD forum. Razlozi za takvu odluku su višestruki. Program ZKD forum predstavlja inovativni iskorak u hrvatskoj knjižničarskoj zajednici. Za razliku od nekih drugih prijavljenih manifestacija ili skupova, to je program kojeg je izvorno osmislio i pokrenuo ZKD. Iako ne želimo umanjivati značaj manifestacija koje se ustaljeno održavaju, ovom odlukom želimo osnažiti nove inicijative. ZKD forum je nagrađen i sa stajališta dostupnosti programa jer se za pohađanje ZKD foruma ne naplaćuje kotizacija što smatramo izuzetno pohvalnim i uključivim. Jednako tako, riječ je o programu koji se kontinuirano odvija kroz cijelu kalendarsku godinu što, također, doprinosi većoj dostupnosti programa članovima hrvatske knjižničarske zajednice. Također, ističemo da ZKD forum nije usmjeren prema samo jednoj vrsti knjižnica odnosno knjižničarstva već se odnosi na cijelu knjižničarsku zajednicu te profesiju čime se također promiče uključivost. Sudionici ZKD foruma postali su i članovi drugih regionalnih društava, a uspostavljena je i međunarodna suradnja. Važno je i istaknuti da ZKD forum organiziraju sami članovi Zagrebačkoga knjižničarskog društava, ne koristeći pritom usluge specijaliziranih komercijalnih agencija. Uz sve navedeno, na odluku o dodjeli nagrade Zaklade Dr. Ljerka Markić-Čučuković utjecala je činjenica da je program ZKD foruma, u hrvatskim knjižničnim prilikama, predstavlja svojevrsno „osvježenje“. Kroz neformalni oblik edukacije obrađuju se i promiču raznovrsne teme zanimljive i korisne knjižničarima iz vrsta knjižnica, a koje nisu isključivo vezane uz temeljene kompetencije knjižničarske struke čime se knjižnice i knjižničarstvo približavaju široj zajednici što je, između ostalog, i ključ opstanka profesije. Ne manje važno je i istaknuti su putem ZKD foruma mnogi hrvatski knjižničari dobili priliku aktivno sudjelovati u radu regionalnog društva, kroz rad u planiranju, organiziranju i promociji ZKD foruma, posebice putem društvenih mreža te držanjem izlaganja, sudjelovanjem u panel diskusijama ili pak moderiranjem.