NATJEČAJ ZAKLADE DR. LJERKA MARKIĆ-ČUČUKOVIĆ
ZA NAJBOLJE STUDENTE BIBLIOTEKARSTVA
U AKAD. GOD. 2022./2023.

 

Zaklada raspisuje natječaj za nagradu za najboljeg studenta/studenticu bibliotekarstva na Sveučilištu u Zagrebu u akad. god. 2022./2023. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 1.000 eura. Ovisno o vrsnoći kandidata Zakladni odbor može dodijeliti i više od jedne nagrade.

Uvjeti za prijavu:

Natjecati se mogu studenti redovitog i izvanrednog diplomskog studija, apsolventi i oni koji su studij završili u akad. god. 2022./2023., a čiji je prosjek ocjena na studiju, uključivši i ocjenu iz diplomskog ispita, viši od 4,0.

Studenti koji se žele natjecati za nagradu moraju uz prijavu na natječaj priložiti i:

  • prijepis položenih ispita s ocjenama na diplomskom studiju bibliotekarstva ovjeren u Studentskoj službi,
  • kratak životopis u kojemu će naznačiti i svoj interes za određeno područje bibliotekarstva,
  • adresu, broj telefona i adresu el. pošte na koje im se može poslati obavijest o rezultatima natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom trebaju se poslati poštom na adresu: Ana Barbarić, Zaklada Dr. Ljerka Markić-Čučuković, c/o Katedra za bibliotekarstvo, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Rok za predaju prijave je 12. siječnja 2024. Nagrada će se dodijeliti u veljači 2024. Točan datum bit će naknadno objavljen.