NATJEČAJ ZAKLADE DR. LJERKA MARKIĆ-ČUČUKOVIĆ
ZA KNJIŽNICU, USTANOVU, UDRUGU I POJEDINCA KOJI PROMIČU KNJIŽNIČARSKU STRUKU I BIBLIOTEKARSTVO OPĆENITO U 2019.

 

Zaklada raspisuje natječaj za nagradu za knjižnicu, ustanovu, udrugu i pojedinaca, koji promiču knjižničarsku struku i bibliotekarstvo općenito. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 8.000 kn. Sukladno Statutu Zaklade može se dodijeliti samo jedna nagrada.

Uvjeti za prijavu:

Natjecati se mogu knjižnice, ustanove, udruge i pojedinci koji su u 2019., unaprijedili rad knjižnice, ustanove ili udruge:

  1. izradom i objavom stručne publikacije u tiskanom ili nekom drugom obliku, čiji se sadržaj odnosi na djelovanje ili povijest knjižnice, ustanove ili udruge ili u kojoj je izložena i opisana građa koju one posjeduju,
  2. pripremom i organiziranjem stručnog skupa, izložbe ili koje druge stručne manifestacije, koja je doprinijela promicanju knjižnice, ustanove, udruge ili bibliotekarstva općenito,
  3. uspostavljanjem takve suradnje s drugim knjižnicama ili ustanovama, koja je značajno doprinijela poboljšanju knjižničnih usluga i službi za korisnike.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom mogu se predati u omotnici s naznakom Za Zakladu Dr. Ljerka Markić-Čučuković u administraciji Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti ili poslati poštom na adresu: Zaklada Dr. Ljerka Markić-Čučuković, c/o Katedra za bibliotekarstvo, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Rok za predaju prijave je 13. prosinca 2019. Nagrada će se dodijeliti 14. siječnja 2020.