Ministarstvo uprave potvrdilo je 6. kolovoza 2013. razrješenje Aleksandre Horvat i imenovanje Ane Barbarić za članicu Zakladnog odbora.

Članovi su:

 • dr. sc. Ana Barbarić
 • Nikoleta Elblinger
 • Lovela Machala Poplašen
 • Jasenka Pleško
 • Bojana Pokrajac

Dosadašnji članovi Zakladnog odbora:

 • Alemka Belan-Simić (2002. – 2006.)
 • dr. sc. Frano Čučuković (1999. – 2004.)
 • dr. sc. Dunja Holcer (2015. – 2018.)
 • dr. sc. Aleksandra Horvat (1999. – 2013.)
 • ing. Željko Korica (1999. – 2011.)
 • dr. sc. Dijana Machala (2018. – 2022.)
 • Marijana Mišetić (2011. – 2015.)
 • mr. sc. Dubravka Stančin-Rošić (1999. – 2002.)
 • Zdenka Sviben (2006. – 2011.)
 • Marina Teuber (1999. – 2011.)
 • Josip Vurušić (2004. – 2011.)

Članovi Zakladnog odbora biraju se na rok od 5 godina. Rad članova Zakladnog odbora počastan je i dobrovoljan.

Zakladni odbor:

 • donosi izmjene i dopune Statuta Zaklade
 • donosi druge opće akte Zaklade
 • donosi odluke o dodjeli nagrada i potpora odnosno pomoći
 • bira i razrješava upravitelja Zaklade odnosno osobu koja će obavljati njegove dužnosti
 • upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade
 • utvrđuje godišnji proračun Zaklade
 • podnosi izvješće o radu i polaže račun Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija
 • odlučuje o korištenju imovine Zaklade
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima

Sjednice Zakladnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Zakladnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Odbora.